Termeni și condiții de accesare a serviciilor medicale

DR. GEORGIANA MURARIU – MEDIC SPECIALIST PSIHIATRIA COPILULUI ȘI ADOLESCENTULUI

 1. ASPECTE GENERALE

Serviciile medicale vor fi furnizate de Cabinet Dr. Georgiana Murariu, persoană fizică autorizată, prin Dr. Georgiana Murariu, adeverință de liberă practică cod CUIM 2791479344.

Pentru că  înțelegem că accesarea serviciilor medicale poate fi în anumite condiții dificilă, vă oferim in continuare un set de principii și reguli despre cum se pot folosi și accesa serviciile medicale furnizate de doctor Georgiana Murariu – medic specialist psihiatria copilului și adolescentului.

În functie de evolutia legislatiei, a serviciilor pe care le oferim și a locațiilor în care și din care oferim aceste servicii medicale, prezentul document poate suferi modificări.

Întotdeauna, pe www.drgeorgianamurariu.com la rubrica Termenii și condițiile de accesare a serviciilor medicale vom avea ultima variantă aplicabilă.

Prezentul document iși propune să prezinte principiile și regulile de bază pe care trebuie să le respecte pacientul și reprezentantul legal al pacientului (părinte, tutore legal) care accesează servicii medicale furnizate de Dr. Georgiana Murariu, în cabinet sau online pe platformele skype, zoom, google meet sau similar.

Termenii şi Condiţiile de accesare a serviciilor medicale sunt regulile minimale și se completează de drept cu prevederile legislației în vigoare și cu prevederile contractului încheiat între Dr. Georgiana Murariu și pacient/reprezentantul legal al pacientului.

Acest document respectă principiul egalitatii de tratament fata de toti pacientii, fără discriminări pe criterii de sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, vârstă, apartenență natională, rasă, culoare, etnie, religie, opțiune politică, origine socială, handicap, situație sau responsabilitate familială, respectând totodata condițiile comerciale agreate prin contractual încheiat cu pacientul.

În calitate de medic specialist, Dr. Georgiana Murariu își exercită profesia cu bună credință și depune toate eforturile profesionale în slujba Pacientului.

În considerarea vârstei pacienților în legătură cu se solicită serviciile medicale, atât programarea cât și ulterior furnizarea serviciului medical este condiționată de acordul reprezentantului legal (părinte sau tutore legal) exprimat în forma din Anexa 1 – Acordul parental la prezentul document.

Prin efectuarea programării, respectiv prin prezentarea și acceptarea înregistrării în lista de pacienți care s-au prezentat pentru efectuarea unui serviciu medical în cabinet sau online, reprezentantul legal (părinte, tutore legal) își exprimă acordul pentru respectarea furnizarea serviciilor medicale solicitate și repectarea Termenilor și condițiilor de accesare a serviciilor medicale furnizate de Dr. Georgiana Murariu în beneficiul pacientului (copil/adolescent).

Programările vor fi solicitate prin website – www.drgeorgianamurariu.com prin completarea formularului de https://drgeorgianamurariu.com/contact/ sau la adresa de e-mail [email protected]. Programările vor fi confirmate la adresele de e-mail de contact furnizate de dumneavoastră sau telefonic la numărul de telefon precizat de dumneavoastră în formularul de contact sau pe e-mail.

În funcție de opțiunea dumneavoastră sau de momentul la care solicitați programarea, actul medical (furnizarea serviciului medical) va avea loc în cabinet sau online prin platformele specificate mai sus.

 • DEFINIȚII
  • Pacientul – copilul sau adolsecentul pentru care se solicit și urmează a fi prestate serviciile medicale;
  • Acordul pacientului informat – consimtamantul pacientului cu vârstă mai mare de 14 ani, în vederea prestarii serviciilor medicale, care are forma prevăzuta de OMS 1411/2016 3.
  • Contract – acordul de voință dintre Pacient/Reprezentantul legal al Pacientului (părinte, tutore legal) și Cabinet Dr. Georgiana Murariu, cu privire la prestarea seviciilor medicale, cuprinzând dar fără a se limita la contractul de prestări servicii medicale, Acordul pacientului informat și Acordul Parental, exprimat (i) în mod expres prin semnatura olografă sau electronică aplicată  conform Legii 455/2001 sau (ii) tacit, prin simpla acceptare a serviciilor medicale.
  • Pacientul – este persoana (copil, adolescent) care utilizează Serviciile Medicale prestate de Cabinet Dr. Georgiana Murariu;
  • Personalul Cabinetului Dr. Georgiana Murariu înseamnă profesioniștii (angajați sau colaboratori ai Cabinetului Dr. Georgiana Murariu) precum și orice persoană care prestează servicii în numele și/sau pe seama Cabinetului Dr. Georgiana Murariu.
  • Termenii și condiții de accesare – sunt toate dispozițiile prevăzute în continuare care se aplică tuturor accesărilor de servicii medicale prestate de Cabinet Dr. Georgiana Murariu de către Pacienți.
 • ACCESAREA SERVICIILOR
  • Serviciile medicale pot fi accesate de către Pacienți, de regulă, de luni până vineri în intervalul orar 8.00 – 18.00 în conditiile comunicate periodic de Cabinet Dr. Georgiana Murariu, disponibile pe site-ul www.drgeorgianamurariu.com. Cabinetul Dr. Georgiana Murariu poate modifica programul de funcționare al Cabinetului, dupa cum va considera de cuviință. Accesarea serviciilor medicale se efectuează pe bază de programare telefonică efectuată (i) telefonic la numărul: +40745217879, conform programului comunicat pe site (ii) precum și prin programare online prin intermediul site-ului Cabinet Dr. Georgiana Murariu. Confirmarea programării se va efectua telefonic, pe whatsapp sau pe e-mail.
  • Transmiterea notificărilor, contractului și facturilor precum și toată corespondența purtată cu Pacientul/reprezentantul legal al Pacientului (părinte, tutore legal) de către reprezentanții Cabinetului Dr. Georgiana Murariu se va face la datele de contact mentionate în Contract și/sau în rubric Formular din site, date care vor fi actualizate în funcție de declarațiile Pacientului/reprezentantului legal al Pacientului de la momentul accesării Serviciilor Medicale.
  • În mod excepțional, programarea Pacientului poate fi decalată, atunci când personalul medical acordă Servicii Medicale în cazuri prioritare din punct de vedere medical, urgențe medicale sau în cazuri care necesită o atenție/supraveghere medicală sporită.
  • Informații despre accesul Pacienților la personalul specializat și medicii Cabinetului Dr. Georgiana Murariu și costurile Serviciilor Medicale prestate de către aceștia se obțin la telefon la data confirmării programării.
  • Accesul la Servicii Medicale, inclusiv eliberarea rezultatelor investigațiilor, se poate face numai personal Pacientului sau reprezentuantului legal al Pacientului după identificarea Pacientului și a reprezentantului legal, identificare care se poate face numai pe baza unui ceertificat de naștere (în cazul minorilor sub 14 ani) sau act de identitate/ pașaport cu poză.
  • În cazul pacientilor minori sun 14 ani, informațiile și rezultatele investigațiilor vor fi prezentate reprezentanților legali.
  • Accesul la serviciile medicale, inclusiv eliberarea rezultatelor investigațiilor medicale ale unui pacient minor, se pot face numai după identificarea Pacientului și a reprezentantului legal și obținerea Acordului parental al reprezentantului legal, exprimat în forma din Anexa 1 – Acordul parental la prezentul Contract.
  • La înregistrarea de în bazele de date a Pacienților minori în vederea accesării Serviciilor Medicale, reprezentantul legal (părinte, tutore legal), aparținătorul/persoana care solicită programarea va comunica datele de identificare ale părinților sau reprezentantului legal al Pacientului minor.
  • La fiecare accesare a Serviciilor Medicale, personalul Cabinetului Dr. Georgiana Murariu va actualiza datele Pacientilor, în special telefon și adresă de e-mail. Pacientii străini/reprezentanții legali/aparținătorii sunt obligați să comunice date de contact (adresa si număr de telefon) de pe teritoriul României. Pacienții/reprezentanții legali ai acestora înteleg ca informațiile referitoare la serviciile medicale și prețurile acestora, obținute telefonic sau pe site-ul www.drgeorgianamurariu.com au doar scop informativ. Întodeauna va prevala contractul semnat cu Pacienții/reprezentanții legali ai Pacienților sau cu membrii de familie/aparținătorii acestora.
  • Pacienții, repezentanții legali ai acestora, membrii familiei, aparținătorii: (i) vor acționa conform legislației aplicabile privind mita și corupția; (ii) nu vor oferi, promite, primi sau solicita orice mită (financiară sau alte beneficii) inclusiv, fără limitare.
  • Cabinet Dr. Georgiana Murariu iși propune să acorde servicii medicale la cele mai înalte standarde de calitate. Cu toate acestea, rezultatul serviciilor prestate de personalul medical al Cab. Dr. Georgiana Murariu poate să difere de rezultatul dorit de Pacient/repezentantul legal, aparținătorul sau membrii familiei Pacientului. Reamintim Pacientului, repezentanților legali, membrilor familiei și aparținătorilor că a obligația medicala este o obligatie de diligență, la nivelul actual de cunostinte fiind imposibil ca medical sau cabinetul să garanteze rezultatul serviciilor medicale oferite. Întotdeauna pacientul are dreptul să primească o a doua opinie medicală.
  • În cazul în care Pacientul nu se prezintă la programare fără motiv întemeiat și fără a anunța cu minim 48 ore înainte renunțarea la programare, Pacientul este obligat la plata serviciului medical ca și cum acesta ar fi fost prestat. În cazul în care, fără motiv întemeiat, Pacientul nu se prezintă la 3 consultații consecutive în decurs de 6 luni  fără să anunțe cu cel putin 48 de ore înainte de ora la care este stabilită programarea (prestarea serviciului), Cabinet Dr. Georgiana Murariu poate suspenda Serviciile Medicale acordate respectivului Pacient pentru o perioada de 3 luni, fără a afecta accesul Pacientului la serviciile de urgență conform dispozitiilor legale aplicabile.
  • Pacientul are obligatia sa se prezinte la Cabinet sau în platofma on-line dedicate prestării Serviciilor Medicale la ora stabilită conform programarii, evitând astfel imposibilitatea prestării de către medic sau profesionistul în servicii conexe a serviciului.
  • În cazul în care serviciile medicale de care Asiguratul Privat sau Asiguratul CAS a beneficiat nu sunt suportate de Asiguratorul Privat sau CAS, indiferent de motive, Pacientul/reprezentantul legal este obligat să achite contravaloarea serviciilor medicale prestate.
  • În cazul investigațiilor mediale sau tratamentelor în care este necesar acordul exprimat în scris sub formă de consimțământ medical, lipsa semnăturii pacientului/reprezentantului legal/aparținătorului de pe formularele specifice echivaleaza cu lipsa consimțământului, caz în care furnizarea serviciilor medicale solicitate se va opri deîndată.
 • CONSULTAȚIILE ONLINE
  • Consultațiile online, fără prezența fizică a Pacientului în cabinet, se pretează pentru anumite afecțiuni medicale (la aprecierea medicului specialist) și prezintă anumite caracteristici, după cum urmează: (i) Se vor putea oferi consultații și tratamente online doar pentru afecțiuni de gravitate cel mult medie, diagnosticate anterior, în baza unor rapoarte medicale (ii)  Consultațiile și tratamentele nu vor putea implica un examen clinic complet, nu vor putea fi obținute date clinice prin vizualizarea semnelor clinice ale pacientului;
  • Raportul medical al consultului/tratamentului online, inclusiv recomandarile făcute se vor regăsi în dosarul medical al Pacientului și vor fi transmise Pacientului/reprezentantului legal pe e-mail.
  • Pacientul/reprezentantul legal este rugat să țină seama de recomandarile făcute de medic. Medicul și Cabinetul Dr. Georgiana Murariu își declină orice răpundere în cazul în care pacientul nu urmează aceste recomandări. În cazurile în care recomandările efectuate în cadrul prestării serviciului medical nu îmbunătățesc simptomele, pacientul are datoria de a solicita o nouă opinie. Dacă simptomele se agravează sau apar reacții adverse la medicația (tratamentul) recomandat, Pacientul/reprezentantul legal va apela serviciul de urgență 112/se va prezenta la cea mai apropiata clinică pentru o consultație directă. Pentru folosirea Serviciilor Medicale online se aplică, cu modificările de rigoare, toate regulile de accesare a serviciilor Cabinetului Dr. Georgiana Murariu menționate anterior. Serviciile Medicale online sunt disponibile ca o alternativă a consultațiilor/tratamentului în prezenta Pacientului in cabinetul medicului. Accesarea acestui serviciu reprezintă consimțământul Pacientului/reprezentantului legal pentru prelucrarea imaginii și vocii Pacientului în condițiile expuse mai sus, precum și acceptarea tuturor termenilor și condițiilor de furnizare a serviciilor medicale. Pentru orice detalii suplimentare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de Cabinet Dr. Georgiana Murariu puteți consulta Nota de informare disponibilă la adresa https://drgeorgianamurariu.com/confidentialitate/ .
  • CONSULTAȚII ONLINE (CLINICA VIRTUALĂ) sunt un serviciu din categoria telemedicinei, care permit interactiunea medic-pacient/reprezentant legal în mediul online, prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare. Serviciul de consultații online este disponibil ca o alternativa a consultatiilor în prezenta pacientului în cabinetul medicului, nu iși propune să înlocuiască consultul medical de specialitate și este limitat în ceea ce privește posibilitatea de diagnosticare. Informațiile cu caracter medical ce vor fi furnizate de medicii și profesioniștii Cabinet Dr. Georgiana Murariu sunt date doar pe baza simptomelor pe care Pacientul/reprezentantul legal al Pacientului le descrie și investigațiilor tip chestionar medical parcurse de medic. Este răspunderea Pacientului/reprezentantului legal al Pacientului să ofere o descriere cât mai corectă sau completă a simptomelor, a stării generale de sănătate, a medicației folosite sau tratamentelor indicate de alți medici urmare/sau neurmate în totalitate, istoricul medical și oricăror posibili factori externi.
  • Având în vedere limitarile tehnologice si legislative de la acest moment, accesarea acestui serviciu reprezinta declaratia Pacientului/reprezentantului că acceptă și înțelege limitările serviciului de consultatie online astfel cum sunt explicate în acest document. Avînd în vedere nivelul de confidentialitate si de securitate necesare accesarii in siguranta a acestui tip de serviciu, consultatiile online sunt accesibile doar prin intermediul platformelor online utilizate de Cabinet Dr. Georgiana Murariu. Pentru accesarea serviciului, este necesară instalarea in prealabil a aplicatiei skype/google meet/zoom, disponibilă pentru sistemele de operare Windows, Linux, MacOS, iOS, Android. Suplimentar, este necesar accesul la o camera video si un microfon functionale, precum si la o conexiune internet care sa permita interactionarea cu medicul. Cabinet Dr. Georgiana Murariu nu isi asuma nicio raspundere in cazul in care consultatia online nu se poate desfasura sau este intrerupta din pricina echipamentelor sau conexiunii de intenet a pacientului, caz in care consultatia se va realiza in alta data. Consultatiile vor fi oferite de catre medicii/specialiștii Cabinet Dr. Georgiana Murariu cu asigurarea confidentialitatii medic-pacient. Pacientul/reărezentantul legal este, la randul sau, responsabil pentru asigurarea confidentialitatii in spatiul de unde acceseaza consultatia. Sesiunea de consultatie nu va fi inregistrata, si nicio imagine sau amprenta vocala nu va fi stocata de catre Cabinet Dr. Georgiana Murariu ca urmare a sesiunii de consultatie online. Este interzisa inregistrarea furnizării Serviciului Medical de catre pacient. In caz contrar, medicul va opri inregistrarea la momentul in care o va sesiza, reamintind pacientului interdictia. La o eventuala reincalcare pacientul va primi acces denied, fara a avea posibilitatea unei noi programari urmand a fi aplicabile regulile obisnuite pentru folosirea serviciilor cabinet Dr. Georgiana Murariu. Informatiile cu caracter medical pe care medicul le va obtine sau determina in cadrul consultatiei vor fi notate in raportul medical al pacientului, intocmai ca in cazul unei consultatii clinice, in cabinet. Raportul medical va fi disponibil pacientului/reprezentantului legal pe email, asemenea oricarui raport medical al unei consultatii obisnuite.